تیوال | پروفایل محمدرضا
S3 : 14:36:31
محمدرضا 
 
تئاتر و سینما 
انسانها در رابطه رشد می کنند در رابطه آسیب می بینند و در رابطه ترمیم می شوند همه چیز به رابطه ها مربوط است 
 
۲۶ مهر
نمایش‌های ‌تماشا کرده
تکرار | ۵★ سوءتفاهم | ۵★