کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد شجاعی
S3 : 23:02:24 | com/org
محمد شجاعی 
مهندسی برق الکترونیک
کارشناسی  
شاهرود 
تصفیه آب 
تاتر-کنسرت سنتی-اپرا-کوهنوردی-گردشگری-پارک رفتن  
مثل خورشید روشن پیدا گرم  
داور جشنواره فیلم کودک و نوجوان 
تهران / تهران  
۰۶ فروردین ۱۳۹۳