آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل محمد جودکی
S3 : 07:48:24 | com/org
محمد جودکی 
داروسازی
دکتری  
داروساز 
مارگوت بیکل/شاملو/ساراماگو/حافظ/سعدی/مولانا/شجریان/کافکا/دوبوار/مارکز/میلان کوندرا/موراکامی/جان ابدایک/بولگاکوف/معروفی/رضا قاسمی/ 
 
۲۷ مهر ۱۳۹۷