تیوال | پروفایل سهیل جمشیدی
S2 : 21:38:47
سهیل جمشیدی 
تدوین فیلم
کارشناسی  
 
نویسندگی - بازیگری- کارگردانی 
تهران  
۰۴ شهریور ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خنده مدوسا | ۵★ یک نظریه شخصی | ۴★ مارگاک | ۵★ کمدی سیاه | ۵★ کلفت‌ها (سالن ارغنون) | ۵★ همه، پسران من | ۵★ نفرین طبقه ی گرسنه | ۵★ چشم اندازی از پل | ۵★ شب به خیر جناب کنت | ۵★ علیمردان خان | ۵★ عشق لرزه | ۵★ جشن نیکوکاری | ۵★