تیوال | پروفایل محسن عبدی زاده
S3 : 00:25:03
محسن عبدی زاده 
مدیریت صنعتی
بی کار 
تئاتر ، ویلون ، فیلم 
هیچی 
تهران / تهران  
۲۶ خرداد ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آخر‌ بازی | ۱★ مرگ هوتن | ۵★ زبان کوهستانی / ایمان به خود | ۱★