کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال محسن بالسینی | دیوار
S3 : 04:01:03 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
تیوال یک فرصت و یک امکان برای دیده شدن یا بهتره بنویسم بهتر دیده شدن
هنر زنده و پایدار تئاتر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید