تیوال | پروفایل مژگان خالقی
S3 : 06:01:59
مژگان خالقی 
تئاتر
دکتری  
کارگردان و بازیگر  
ادبیات، موسیقی، فوتبال، دهه ی چهل 
 
۱۲ شهریور
نمایش‌های ‌تماشا کرده
امشب اینجا | ۵★