تیوال داژیار فارسونی | دیوار
S3 : 14:31:22
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
دوستان فیلم مستند قوم شناسی می تونید معرفی کنید ؟
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
میگم فیلمسازی که با ماشین شخصی این ور اونور بره که هنرمند نیست ...
هنرمند باید بین مردم و جامعه مخصوصا تاکسی ها باشه ...
بیتا نجاتی، پانیذ خانکی و حدیثی این را خواندند
Faryad Hamed، کیانا برنج کار و sanaz m.barin این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید