تیوال | پروفایل مجتبی عباسی فارسونی
S2 : 07:25:46
مجتبی عباسی فارسونی 
سینما
کارشناسی ارشد  
هنرهای زیبا 
فیلمسازی و تدوین 
تنیس . فیلم . گیم  
من هنرمندی هستم که دویدن در زمین خاکی تنیس را با هیچ چیز غیر از فیلمسازی عوض نمی کنم . 
تهران / تهران - اهواز  
۲۱ مرداد ۱۳۹۲
فیلم‌های ‌تماشا کرده
هیس!...دخترها فریاد نمی زنند | ۵★ هیچ کجا هیچ کس | ۵★