تیوال | پروفایل شروین دهقان شرق
S3 : 08:24:09
شروین دهقان شرق 
حسابداری
کاردانی  
قزوین-باراجین 
دانشجو 
ورزش،شعر،سینما 
هیچ کس به کار خوبم نمی نماید نظر، هزار دیده به دنبال"یک اشتباه" من است.  
البرز / کرج  
۱۴ دی ۱۳۹۰
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ریچارد II | ۵★ داستان زمستان | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
من مادر هستم | ۵★