آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل مرتضی صادقیان
S3 : 06:08:36 | com/org
مرتضی صادقیان 
مهندسی نساجی
کارشناسی ارشد  
تهران جنوب 
مشاور شغلی 
تئاتر ، موسیقی کلاسیک 
سابقه فعالیت در تئاتر شهرستان به عنوان بازیگر و دستیار کارگردان 
مازندران / آمل  
۱۲ مهر ۱۳۹۱