آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال مرتضی فرخی | دیوار
S3 : 11:10:44 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
مرتضی فرخی
درباره نمایش هذلولی i
چرخه ای تکراری و ملموس
بازی های فرم محور جذاب
و از همه هوشمندانه تر انتخاب اسم نمایش
چشمانم رو بستم و گوش دادم وقتی یکی از بازیگران فریاد میزد «پنج دقیقه‌ ی دیگه»
و شکسته شدن صندلی با خشمی که از درون می جوشید
میثم هنزکی، امیر، حمیدرضا مرادی و محمدرضا یکجایی این را خواندند
saleh zekavati این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید