آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال احد کریمی | دیوار
S3 : 07:46:36 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
"بایددنیارابهترازآنچه تحویل گرفته ای ؛
تحویل دهی ...
خواه بافرزندی خوب
خواه باباغچه ای سرسبز
خواه بااندکی بهبود شرایط اجتماعی ...
واینکه بدانی ...
حتی فقط یک نفر
بابودن تو ساده تر نفس کشیده است
... واین یعنی توموفق شده ای !

گابریل گارسیا مارکز
واینکه بدانی ...
حتی فقط یک نفر
بابودن تو ساده تر نفس کشیده است

ممنون بابت اشتراک :)
۱۷ مهر ۱۳۹۳
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
اگرباتو... این تنگ تنگی ندارد
وگربی تو... دریا قشنگی ندارد
چه عرشی چه خاکی من آن گردبادم
که یک خانه حتی کلنگی ندارد
شگفت از شتابی که دارد زمانه
چه تیمور لنگی که لنگی ندارد
دل گرگ دارند مردم وگرنه
تفنگ اشتهای تفنگی ندارد
خوشا کودکان توپشان توپ بازی است
یکی زین همه توپ جنگی ندارد
زمهریری است دنیا که درآن عشق یک فرصت آفتابی است .
طاها و سهیلا این را خواندند
آذرنوش، sara saghafi، المیرا فرشچیان، امیر هوشنگ صدری و روژین این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
چه هوس مبهمی بود
آن میل مدام قدکشیدن
ودوری سرشاخه های بخیل درخت آلو
از دست من نوپا
که نمی گذاشت شیرین کامت کنم
به شهد آلوی قطره طلا
... اینک که بزرگ شده ام ودستهایم به شاخه های درخت می رسد
توخاک شدی
زیر همین درخت آلو !
برای کار اداری تهران رفته بودم یک روز بیشتر ماندم تا تانگوی تخم مرغ داغ را تماشا کنم برای من که سال ها به عنوان بازیگر باتماشگران هم نفس شده ام این نمایش ها حکم کارگاه آموزشی دارد، به خاطر مشکلات چند سالی است تئاتر کارنمی کنم اما هرسال سه چهارتا کار خوب می بینم تصمیم گرفته ام تماشاگر خوبی برای تئاتر باشم ، حاشیه رفتم ببخشید ، سه شنبه هفته پیش 23 اردی بهشت به دیدن نمایش رفتم استاد نصیریان را در محوطه تالار وحدت دیدم خیلی خسته نشون می دادند نگران بازی ایشون شدم اما بازی مقتدرانه ایشون مرا مقهور خود ساخت بازی سایر بازیگران نیز از جمله خانم کابلی ، خانم مقتدی وخانم برخورداری چنان زیبا وحسی بود که غرق تماشا شدم غافل ازاینکه بلیت پرواز داشتم وباید به فرودگاه می رسیدم قدری استرس داشتم اما باز با بازیگران هم نفس شدم ویادم رفت که مسافرم وپس از پایان نمایش خوشبختانه تونستم به پرواز برسم علیرغم مشکلات بی شماری که تئاتر در زندگیم برایم ایجاد کرده ودرمقاطعی اززندگی عقب ماندم اما بادیدن این نمایش خیلی انگیزه پیداکردم کاری برای تئاتر بکنم نمی دانم شاید وقتی دیگر...