تیوال | پروفایل مصطفا کوشکی
S2 : 08:11:34
مصطفا کوشکی 
تئاتر
کارشناسی ارشد  
 
ادبیات ، سینما و تئاتر 
فروردین ماه من است 
تهران / تهران  
۱۶ بهمن ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
جمعه‌کُشی | ۵★ لورم ایپسوم | ۵★ داستان خانواده | ۵★ به هوای پاک پرید | ۵★ به زبان خواب | ۵★ عصر تجربه | دوره سوم | ۵★ شک | ۵★ وقتی کبوترها ناپدید شدند | ۵★ رویای یک شب نیمه تابستان | ۵★ است | ۵★ پدر | ۵★ اپراتور نسل چهارم | ۵★ افسونگر | ۵★ باد شیشه را می لرزاند | ۵★ سیزیف | ۵★ بیا جلوتر | ۵★ پروانه الجزایری | ۵★ بیوه سیاه، بیوه سفید | ۵★ وقتی کبوترها ناپدید شدند | ۵★ اکلیل | ۵★ سیزده | ۵★ شهرت | ۵★ موی سیاه خرس زخمی | ۵★ هدیه جشن سالگرد | ۵★ سالگشتگی | ۵★ هفتمین جان سگ | ۵★ دانتون | ۵★ بی تابستان | ۵★ پوبلیکومس بشیمپفونگ | ۵★ تابستان | ۵★ در انتظار گودو | ۵★ تن شوری | ۵★ تحت تاثیر | ۵★ استیو جابز | ۵★ ابتدا وارد می شود | ۵★ پروانه الجزایری | ۵★ سیزده | ۵★ در وقت مقرر | ۵★ مده آ | ۵★ دورریز | ۵★ عصر تجربه | دوره دوم | ۵★ زمان صفر مطلق | ۵★ تن، مرگ | ۵★ دانتون | ۵★ تیاتر بد | ۵★ شپش | ۵★ رومولیت | ۵★ شیطونی | ۵★ گتو | ۵★ وقتی کبوترها ناپدید شدند | ۵★ خوشبختی در ادسا | ۵★ ریال | ۵★ زمستان | ۵★ باد شیشه را می‌لرزاند | ۵★ رویای یک شب نیمه تابستان | ۵★ باد شیشه را می لرزاند | ۵★ تخلف میزانسنیک سهراب | ۵★ ولپن | ۵★ عشق لرزه | ۵★