تیوال محمدرضا | دیوار
S3 : 20:06:21
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
محمدرضا
درباره نمایش بی چیز i
یک نمایش با قصه ای جذاب و بازی فوق العاده . قطعا شما را به تفکر وا خواهد داشت. توضیه می شود حداقل یک بار به تماشای این اثر هنری بنشینید
ممنون از حضور شما.
۱۲ مهر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید