کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل مهتاب شکریان
S3 : 16:22:17 | com/org
مهتاب شکریان 
کارشناس ارشد کارگردانى
کارشناسی ارشد  
بازیگر تئاتر و تلویزیون 
 
1386 : کاردانی نرم افزار کامپیوتر – دانشگاه جامع علمی کاربردی مهستان سبز شمال 1387 : کارشناسی مترجم زبان انگلیسی – دانشگاه آزاد 1389 : دوره آموزش بازیگری – استاد سمندریان 1389 : کارشناس بازیگری تئاتر 1394: کارشناس ارشد کارگردانى 
تهران / تهران  
۰۷ مهر ۱۳۹۳