تیوال | پروفایل سیاف
S3 : 14:23:14
سیاف 
زبان و ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد  
تهران 
مدرس زبان 
 
تهران / تهران  
۱۳ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
کوکوی کبوتران حرم | ۱★ شب آوازهایش را می خواند | ۱★ ترور | ۱★ مضحکه شبیه قتل | ۵★ دریا زدگی | ۱★ قطع دست در اسپوکن | ۵★ خانه.وا.ده | ۵★ هم هوایی | ۵★ لندن، رم، تهران، آمستردام | ۵★ یه کلیک کوچولو | ۵★ خشکسالی و دروغ | ۵★ سه روایت از زندگی | ۱★ نمایشنامه‌خوانی یک دقیقه سکوت ... | ۵★ بازگشت پسر نافرمان (Le retour du Fils prodigue) | ۵★ ملکه زیبایی لی‌نین | ۱★ روایت ناتمام یک فصل معلق | ۳★ شیش و هشت | ۳★ نام همه مصلوبان عیسی است | ۵★ کابوس های خنده دار برای شب و چند تایی هم برای روز | ۱★ باغبان مرگ | ۱★ خانه سربی | ۱★ خدای کشتار | ۵★ ویتسک | ۵★ هملت | ۱★ درخشش در ساعت مقرر | ۵★ قیاس الدین مع الفارق | ۵★ چشم هایی که مال توست | ۵★ سومین شنبه ی هفته که به اشتباه به اون میگن دوشنبه | ۵★ عطسه ۲۱ دسامبر | ۵★ جاده طولانی مارپیچ | ۵★ هفت شب با میهمانی ناخوانده در نیویورک | ۱★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
ماهی و گربه | ۱★ آینه های روبرو | ۵★ یکی می خواد باهات حرف بزنه | ۵★ بوسیدن روی ماه | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
گروه کر فیلارمونیک ایران | ۵★