کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمدصادق مسعودی (بارونی)
S3 : 08:53:53 | com/org
محمدصادق مسعودی (بارونی) 
اقتصاد
کارشناسی  
آزاد تهران مرکز 
نویسنده - کارگردان 
خداوندگار خالق دموکراسی بدون قتل اضافه (برگرفته از تاتر سقراط) نمایش = دنیا، تاتر ، سینما طنین = صدای آب از چشمه و آبشار و رودخانه و دریا و باران ، صدای آوای پرنده گان و آواز آدم ها ، صدای کوک سازها و چندتایی هم صدای ناخراش .  
باران به من آموخت زندگی را. 
شاگردی محمد چرم شیر گروه آو دستیاری آقای حسین ریاحی 
تهران / تهران  
۲۶ شهریور ۱۳۹۰