تیوال | پروفایل n kheiri
S3 : 06:13:58
n kheiri 
ارتباطات
مدیر روابط عمومی - مجر ی 
مطالعه - موسیقی - مسافرت 
آغاز فعالیت تئاتری از سال 1376 آغاز فعالیت فیلمسازی 1379 آغاز مجری گری 1381 
 
۱۴ شهریور ۱۳۹۴