آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال شروین عقیلی | دیوار
S3 : 23:32:06 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
گذشتم اومد دستاشو باز کرد

نمی خواستمش ،ازش فرار کردم
اونم دنبالم می دوید....