کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل نفس جلیلی
S3 : 23:32:57 | com/org
نفس جلیلی 
باستان شناسی
کارشناسی ارشد  
باستان شناس 
تئاتر کتاب فیلم موسیقی تاریخ فیزیک 
تهران  
۰۴ آذر ۱۳۹۴