تیوال | پروفایل نفیسه اکبری
S3 : 03:19:26
نفیسه اکبری 
باستان شناسی
کارشناسی ارشد  
تهران 
باستان شناس 
تئاتر کتاب فیلم موسیقی تاریخ فیزیک 
تهران  
۰۴ آذر ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
خدای کشتار اسکارلت دهه ۶۰ (سجاد افشاریان، رام)