آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال Nahid Zavareh | دیوار
S3 : 22:09:02 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
کار جذابی بود موضوع زیبا واجرای بینظیر واقعالذت بردم امیدوارم در ایران شاهد از این قبیل موضوعات باشم
Negin Fooladi، امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را خواندند
Mr.sahne این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید