تیوال Nahid Zavareh | دیوار
S3 : 08:14:51
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
کار جذابی بود موضوع زیبا واجرای بینظیر واقعالذت بردم امیدوارم در ایران شاهد از این قبیل موضوعات باشم
Negin Fooladi، امیرمسعود فدائی و امیر مسعود این را خواندند
Mr.sahne این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید