آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل Nahid Zavareh
S3 : 22:21:09 | com/org
Nahid Zavareh 
تجربی
گوینده بازیگر 
ادبیات طبیعت گردی موسیقی 
متاهل اهل کتاب نمایشنامه خوانی  
 
۱۹ آذر ۱۳۹۸