تیوال | پروفایل Nahid Zavareh
S3 : 11:43:07
Nahid Zavareh 
تجربی
گوینده بازیگر 
ادبیات طبیعت گردی موسیقی 
متاهل اهل کتاب نمایشنامه خوانی  
 
۱۹ آذر