تیوال | پروفایل مریم نساجی
S3 : 13:47:28
مریم نساجی 
زبان آلمانی
کارشناسی ارشد  
 
 
اصفهان / اصفهان  
۲۸ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ترن | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
بیست و یک روز بعد | ۵★ در مدت معلوم (فی المدت المعلوم ) | ۱★ شهر موشها ۲ | ۵★ آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | ۳★ متروپل | ۱★