تیوال | پروفایل نگار فلاحتی آملی
S2 : 09:55:53
نگار فلاحتی آملی 
کارگردانی
کارشناسی ارشد  
تهران 
تئاتر 
تئاتر و سینما 
/ تهران - آمل  
۲۳ تیر ۱۳۹۴