تیوال | نگار فلاحتی آملی درباره نمایش عاقبت عشاق سینه چاک: بارنی کشمن: "... زندگی باید ادامه پیدا کنه ولی
S3 : 06:59:32
بارنی کشمن: "... زندگی باید ادامه پیدا کنه ولی مادامی که ادامه داره نمی شه چیزی بهتر از خوب باشه؟
نمی شه چیزی غیر از باز کردن رستوران سر ساعت یازده هر روز باشه؟
نمی شد فقط یه بارم که شده به رویاهام تن بدم؟
خوابای شبونه، تجربه کردن چیزای دور و بر، احساسات، لذت هایی که قبلن تجربه نکردم؟
دلم می خواست بدونم یه زن دیگه از چه چیزم خوشش می آد؟
نظرشو جلب می کنم؟
ممکنه دوسم داشته باشه؟
امکان داره از دست زدن بهش خوشم بیاد؟
و هزار تا سوال دیگه که اگه ناغافل اسمم تو صفحه ی آگهی فوت روزنامه دربیاد هیچ وقت جوابشونو نمی فهمم. این شد که تصمیم گرفتم فقط یه بارم شده خواستمو برآورده کنم ..."


از پرده اول نمایش "عاقبت عشاق سینه چاک"
نمایشنامه ای از نیل سایمون و کارگردانی بهرام تشکر
هوس دوباره دیدنش باز زد به سرم..
۲۳ آذر ۱۳۹۶
خیلی خوشحالم که نمایش توقیف نشد و دیدمش...فقط امان از بعضی تماشاگرنماها که احساس میکنی به زور اومدن تاتر رو ببینن!!منم فکر میکنم ارزش دوبار دیدن رو داره
۲۸ آذر ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید