آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نگاه سهرابی
S3 : 00:20:24 | com/org
نگاه سهرابی 
نویسنده،فیلمساز 
تاتر وفیلم و ادبیات و نوشتن وفیلم ساختن و منتهی الیه چپ صحنه 
... 
ساخت چند فیلم کوتاه 
 
۰۷ اسفند ۱۳۹۲