آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل Negin Fooladi
S3 : 07:40:51 | com/org
Negin Fooladi 
 
کار ، خونه ، خانواده ، خوابِ زیاد ، خودم برم سفر کوچه پس کوچه هارو کشف کنم ، طبیعت گردی ، سکوت  
تهران / تهران  
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷