کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل NetHunter
S3 : 19:49:56 | com/org
NetHunter 
نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی  
مهندس شبکه‌های کامپیوتری 
خلّاقیت! 
نت هانتر لقب سیستم عامل Kali linux است... 
تهران / تهران  
۱۴ شهریور ۱۳۹۷