تیوال niavash rafiei | دیوار
S3 : 00:20:13
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
سالن سایه....دیدن اتفاق های خوب.
مریم پوراحمدی این را خواند
پیمان لسان، نفیسه نوری و نیل وانا این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید