تیوال | پروفایل مهناز میناوند
S3 : 16:19:38
مهناز میناوند 
روزنامه نگاری
کارمند و عکاس 
عکاسی و تئاتر 
 
۰۹ شهریور ۱۳۹۲