تیوال | پروفایل نیکتا غیاثوند
S3 : 00:29:56
نیکتا غیاثوند 
مهندسی صنایع
 
موسیقی- تئاتر- عکاسی- نقاشی- طبیعت گردی 
 
۲۶ آذر ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان | ۵★ روزهای بی باران | ۵★
کنسرت‌های ‌شرکت کرده
شهر خاموش کیهان کلهر | ۵★