تیوال | پروفایل نیلوفر قیصری
S3 : 15:42:32
نیلوفر قیصری 
مهندسی برق
کارشناسی  
مهندس برق 
تئاتر ، سینما ، کتاب ، سفر 
تهران  
۰۸ خرداد ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
ملاقات | ۳★ آهواره | ۳★ آینه های روبرو | ۳★ شرق دور شرق نزدیک | ۳★ ولپن | ۱★ مافیا | ۵★ دیابولیک: رومیو و ژولیت | ۳★ بلندی های ملال | ۵★ می سی سی پی نشسته می میرد | ۵★ بر اساس دوشس ملفی | ۵★ افسون معبد سوخته | ۱★ ماتریوشکا | ۵★ مجلس ضربت زدن | ۵★ بیگانه | ۵★ سوراخ | ۱★ مثل شلوار جین آبی | ۵★ کمدی ایرانی مضحکه شبیه قتل | ۳★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۵★ او شمال من، جنوب من، شرق و غرب من بود | ۱★ در بارانداز | ۳★ کالیگولا | ۳★ هیچ کس نبود بیدارمان کند | ۳★ سقراط | ۵★ پاییز | ۵★ یک صبح ناگهان | ۵★ مرثیه‌ای برای کتاب‌سوزی‌ها | ۳★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
ملبورن | ۳★ سیزده | ۵★ همه چیز برای فروش | ۱★