تیوال نیلوفر قیصری | دیوار
S2 : 02:33:34
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
نیلوفر قیصری
درباره نمایش سوراخ i
اصلا دوست نداشتیم... واقعا ما 8 نفری که اومدیم و این نمایش رو دیدیم نه چیزی از نمایش گرفتیم و نه لذت بردیم ...از آقای چرمشیر و پسیانی بعید بود