آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نیلوفر ثانی
S3 : 19:08:17 | com/org
نیلوفر ثانی 
علوم پزشکی
ادیولوژیست 
شعر،نوشتن،ادبیات،تئاتر،فلسفه،سینما،موسیقی،،عکاسی،روانشناسی و روانکاوی انسان.. 
این اکنون راه ِ من ست ؛ راه شما کدام ست ؟ زیــرا راه مطلق در کار نیست..نیچه 
 
۰۴ آبان ۱۳۹۱