تیوال | نیلوفر ثانی: هر روز اندکی مردن و گاه بسیار مردن برای اینکه زنده
S3 : 19:29:02
هر روز
اندکی مردن
و گاه بسیار مردن
برای اینکه
زنده باشیم.

بیژن جلالی

از: منــ...
و گاه بسیار مردن

***
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
عالیست بانو <3
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
تو عالی هستی بهارجان :)
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید