کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل نیما اردلان
S3 : 18:27:32 | com/org
نیما اردلان 
مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
کارشناسی ارشد  
آزاد شوشتر 
کارمند 
سینما-تئاتر-تماشای فوتبال و فیلم 
از خودم بپرسید. 
تهران / تهران  
۱۲ دی ۱۳۹۲