آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل نیما نائینیان
S3 : 04:35:45 | com/org
نیما نائینیان 
مدیریت رسانه
دکتری  
مدیر روابط عمومی- مشاور رسانه ای-روزنامه نگار 
تئاتر- سینما-موسیقی 
صرفا یک علاقمند ... 
تهران / تهران  
۳۱ شهریور ۱۳۹۸