تیوال نیما تابان | دیوار
S3 : 19:33:04
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
به دنبال خورشید وجود تو
می دوم
تا بی انتهای دشت آوا

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
اخم هایت را
جمع میکنم
از روی گونه های سپیدت
با یک لبخند
محمدرضا مدیری، آذرمهر و جهان این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
در اوج خنده ها
رفته رفته
غصه ها
در دلت کمرنگ می شود
محمدرضا مدیری، آذرمهر و جهان این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شاید این بهار
مرهمی شود
برای دردهای عیان و نهفته ما
شاید
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دلم
چه دلربا
پرواز می کند
بالای سر من
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یاد تو
چون ستاره ای درخشان است

چهار مضراب عشق را
چه شیرین
می نوازی

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خیلی سریع
عاشق تو شدم
به یک طرفه نگاه
آذرمهر، امیررضا، جهان و تیلا بختیاری این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
با دریای روح تو
دمساز است
دلم
امیررضا، آذرمهر و فرهاد ملکی این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
کویر سیال زندگی را
انتهایی نیست
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
در دنیای نمادها
می خواهم کوه باشم
#نیما_تابان
در دماغه مرگ ایستاده ام
تنها
#نیما_تابان
موجز است نام تو
چون باد
#نیما_تابان
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
در خاطره ام
می درخشی
همیشه
چون ستاره ای نقره ای
#نیما_تابان
در چاله فراموشی
یاد تو می درخشد
#نیما_تابان
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ماهیت دل تو
نورانی است
#نیما_تابان
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دریاچه نهان آرامش را
در میان جنگلی انبوه
دیدم
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
می جهم از تن فرتوت خویش
با جهیدنی جانانه
به دریای ابدیت می رسم
رضا غیوری، مجتبی مهدی زاده و محمد لهاک این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
از نگاه تب آلوده سوزان او
دلم آب شد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
درمیان آشوب عشق او
گرفتار شدم
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
شعر زندگی
از لبان تو
کلمه به کلمه
جاری شد
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
من از عتاب تو
هیچ وقت
نترسیدم
چون آفتاب روی تو را دیدم
مرتضی کلانی، امید فرجی و مجتبی مهدی زاده این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
در آوردگاه زندگی
همیشه شکست را
پیشه کردم
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ققنوس آبی آرزوهایم
به پروازدر آمد
در آسمانی آبی
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید