تیوال | پروفایل حسام پیرسته
S3 : 09:27:54
حسام پیرسته 
علوم و مهندسی صنایع غذایی
آزاد 
تئاتر - شعر - سینما - موسیقی 
 
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
سیسیلی | ۵★