تیوال | پروفایل امید کوشکی
S2 : 02:02:38
امید کوشکی 
مدیریت امور فرهنگی
کارشناسی ارشد  
کارمند 
شعر - تیاتر - عکاسی - نقاشی - داستان - سینما - سفر 
تهران / تهران  
۳۰ آذر ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آرسنیک | ۵★