کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل امید گنجی
S3 : 17:52:29 | com/org
امید گنجی 
طراحی چاپ
کارشناسی  
چاپ و تبلیغات و بسته بندی 
کتاب ، تئاتر ، سینما ، موسیقی اصیل ایرانی و هر آنچه که با فرهنگ ناب در ارتباط داره ... ! 
تا شدم بی خبر از خویش خبرها دیدم ... 
تهران  
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷