تیوال | پروفایل امید بختیاری
S2 : 00:19:27
امید بختیاری 
صنایع غذایی و عمران
دیپلم و زیر دیپلم  
علاف. در کنارش پیمانکاری هم میکنم. 
ناخنک زدن به زبان های خارجی (یه کم از این یاد بگیرم یه کم از اون...) - انصراف دادن از دانشگاه رو هم دوست دارم - مسخره کردن 
شلخته ی خوشحال. - کتاب مورد علاقه: در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور انتشارات نیلوفر. 
 
۰۵ مرداد ۱۳۹۷