آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امید رستگار
S3 : 00:22:45 | com/org
امید رستگار 
CRM Solution Architect 
 
معجونِ مطبوعِ عقل ، طنز ، تخیل 
تهران  
۲۶ آذر ۱۳۹۱