آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فرزاد
S3 : 15:59:07 | com/org
فرزاد 
مهندسی مکانیک
کارشناسی  
کارمند 
تئاتر موسیقی سفر کنسرت طبیعت کتاب 
Www.t.me/farzzad1984 
تهران / تهران  
۰۱ شهریور ۱۳۹۶