تیوال | فرزاد درباره نمایش اعترافات چند تا بزرگوار: این نمایش رو از لیستم خط زدم فقط بخاطر اینکه دوستانی
S2 : 04:33:20
این نمایش رو از لیستم خط زدم
فقط بخاطر اینکه دوستانی که رفتن میگن توی هر اجرا یه عکاس هس که نه تنها با صدای بلند شاتر عکس میگیره، بلکه توی سالن جلوی همه تماشاگرا راه میره و عکس میگیره
بهش اعتراض هم که کردن با قیافه حق به جانب جواب داده: خود کارگردان بهم گفته

"امیدوارم نظرم توسط همیاری تیوال قرنطینه نشه"
چه جالب من فکر کردم فقط همون شبی که ما رفتیم ایشون هنرشون رو به رخ کشیدن .
من تا اواسط اجرا تحمل کردم و آخر مجبور شدم بهشون بگم اگه میشه بالای سر من عکاسی نکنید.
ایشون هم وسط نمایش شروع کردن به توضیح اینکه من به درخواست کارگردان در حال عکاسی هستم ولی چون ... دیدن ادامه » شما میگین دیگه نمیکنم.
بعد هم رفتن در سمت دیگه سالن و به کارشون ادامه دادند!
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید