تیوال | فرزاد درباره نمایش یک روز تابستانی: _ هیچ وقت نمیشه فهمید زن ها از کی خوششون میاد و چرا +
S2 : 04:19:15
فرزاد
درباره نمایش یک روز تابستانی i
_ هیچ وقت نمیشه فهمید زن ها از کی خوششون میاد و چرا
+ پس یه دو تا نکته یادم بده بدردم بخوره
_ تلاشتو بکن
+ آخه همین؟؟؟
_ راه دیگه ای نداری