تیوال پریسا اکبری | دیوار
S2 : 08:10:36
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
آهِ من دیشب به تنگ آمد، دوید از سینه‌ام
داشت می‌آمد بسوزاند تو را، نگذاشتم
کاظم_بهمنی
مهسا خواجوی و bidar moradi این را خواندند
زهره عمران، پرندیس، Benighted، حمید فراهانی و R.G این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید