تیوال | پروفایل پانیذ پورپشنگ
S3 : 20:29:21
پانیذ پورپشنگ 
پزشکی
دکتری  
پزشک 
تئاتر موسیقی  
تهران / تهران  
۰۹ فروردین ۱۳۹۷