تیوال | پروفایل پانیذ پورپشنگ
S2 : 17:40:08
پانیذ پورپشنگ 
پزشکی
دکتری  
پزشک 
تئاتر موسیقی  
تهران / تهران  
۰۹ فروردین ۱۳۹۷