تیوال پانیذ نیک | دیوار
S3 : 21:15:33
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
محکومم کن
به حبس ابد
در سلولی انفرادی میان چهارخانه ی پیراهنت ...
زهره مقدم، آقای سوبژه (محمد لهاک)، مریم اسدی و mazdak این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
تو خورشید و من آن اختر
که هر شب تا سحر در عالم رویا
تو را میبوسم و بر شانه های تو
تمام دردهایم را
میبرم از یاد
و من غافل تر از هر کس
به آنچه پیش رو دارم
تو را در هر سکوت سرد
و در هر تابش کم نور
میخوانم
و بعد از آن صدای آه و جیغ من
و دردی که نمیدانم
و قتل رنجناک آخرین اختر
و شعری در گلویم مانده و دیگر نمیخوانم
و تو پیروز و مغرور از شکست من
نه ... دیدن ادامه » یک من بلکه صدها من
و غم در قلب تاریک تمام سایه ها پیدا
عزادار تمام غنچه های آسمان شب...

تو خورشید و من آن اختر
که عشق قاتل افسونگرش تا آخرین لحظه
درونش سبز میماند ...

برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برایم گریه های قبل بیهوشی
برایم جای تیغ و زخم و نقاشی
برایم چشم های قرمز و رگبار
برایم قهوه و خاکستر و سیگار
برایم انتظار و انتظار و درد
برایم خنده و ... خنده که نه تلخند
برایم مستی و معشوق موهومی
برایم "خوبِ خوبم" های مصنوعی
برایم فکر های نحس تکراری
برایم قلبی از شیشه پر از خالی
برایم شوری بالشت و لب هایم
برایم مرگ عشق و آرزوهایم
برایم خاطراتت را و یادت را
صدایت را ، صدایت را ،صدایت را
برایم هر چه بعد از تو به جا مانده
بیا بردار نایی نیست دگر من را
۲ نفر این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
سکوتم
ساعت ها سکوتم
زیر شاخه های خالی از شکوفه های صورتی گیلاس
و زیر غیاب روشن نور ماه
و زیر ابرهای وحشی سیاه
مانند آواز خاموش شمع
مانند آخرین فریاد خفه ی غرور یک سرباز
مانند آوای مرده ی ویولن شکسته
و مانند مادر
میشنوی؟
دارم نامت را در من فریاد میزنم...
نه ! تار صوتی وجود ندارد!
صدا منم
سکوت منم
و دارم نامت در من فریاد میزنم...
میشنوی؟
بامداد، آقای سوبژه (محمد لهاک) و solmaz etemad این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید